OM OSS

Vi er et takseringsfirma med solid utdanning innen bygg og anlegg og har kompetanse på å verdsette alt fra tomter, veier og anlegg til eneboliger og større industribygg og kontorbygg.

Øystein Andersen har utdannelse som tømrer 1975, byggmester 1977 og høgskoleingeniør fra HIB 1982 og 1996, videre har jeg Cand. Scient- graden i teoretisk fysikk fra UIB, 2001 med hovedfag i materialteknologi.

Vi påtar oss følgende tjenester

 • Uavhengig kontroll
 • Sakkyndige Rapporter
 • Prosjekt og byggeledelse
 • Skaderådgivning
 • Forvaltning av fast eiendom
 • Verditaksering

Andersen VerdiTakst AS, etablert 10 . oktober 2014 og ble skilt ut fra EiendomsRådgivning AS som eget takstforetak. 

 1. Vi leverer gode faglig prosjekter med høy kvalitet som har stor nytteverdi for kunden
 2. Vi skal gi tilbakemelding på faglige råd til kunden som ivaretar verdiene på en kostnadseffektiv metode
 3. Vi er en god samarbeidspartner i eiendomsmarkedet
 4. Vi leverer oppdraget etter sjekklister og innarbeidete rutiner
 5. Vi er oppdatert på lover og bransjeregler
 6. Vi har innarbeidet gode løsningsrutiner på hvert oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------