OM OSS

Vi er et takseringsfirma med solid utdanning innen bygg og anlegg og har kompetanse på å verdsette alt fra tomter, veier og anlegg til eneboliger og større industribygg og kontorbygg.

Øystein Andersen har utdannelse som tømrer 1975, byggmester 1977 og høgskoleingeniør fra HIB 1982 og 1996, videre har jeg Cand. Scient- graden i teoretisk fysikk fra UIB, 2001 med hovedfag i materialteknologi.

Utdanning

1972 Tømrer, Norheimsund Yrkesskule, et årig vgs

1973 Tømrer, Fana Yrkesskole, et årig vgs

1975, Mestebrev, Fana Yrkesskole, et år.

1977, Fana Yrkesskole, Teknisk assistent, bygg og anlegg, 2 år deltid.

1980 Bergen Ingeniørhøgskole, Forkurs, matematikk, 2 år fulltid.

1982 Bergen Ingeniørhøgskole, bygningsingeniør, byggstatikk, kommunalteknikk,
1986, Norges Takseringsforbund, grunnutdanning bolig, mindre næringseiendommer
1991, Norges Takseringsforbund, Takstmannskolen trinn II, Taksering av bedrifter og driftstilbehør til fast eiendom.

1996, Høgskolen i Bergen, høgskoleingeniør, B.sc.

1998, Universitetet i Bergen, Cand, mag, fysikk.

2001, Universitetet i Bergen, Cand. Scient i teoretisk fysikk.

2013 Norges Takseringsforbund, REV næringstakstmann.
2017, Norges Takseringsforbund, TRV, bolig

2016/2017, Neak/Landbruksdirektoratet, Naturskade Landbruk.
2017, Norges Eiendomsakademi, Skade og skjønn
2018, Norges Eiendomsakademi, landsbrukstaksering.

Sentrale godkjenninger EiendomsRådgivning AS

Søkerfunsjon, tiltaksklasse 2.

Prosjektering, anlegg og bygg, tiltaksklasse 2.

Konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2,

Overordnet ansvar utførelse, tiltaksklasse 2.

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet, tiltaksklasse 1.  

Praksis:
15 år som bygningstømrer.
4 år som fullverditakstmann Storebrand
3 år som rådgivende ingeniør Norman AS
6 år som lærer, adjunkt
2 år som prosjektleder Artec AS
34 år som takstmann i egen foretak, hhv Ingeniør Øystein Andersen, EiendomsRådgivning AS, Andersen Verditakst AS.
4 år som skadetaksmann naturskade
Avhold ca 12.000 takster på bolig, næring og landbruk siste 34 år.


Vi påtar oss følgende tjenester

 • Uavhengig kontroll
 • Sakkyndige Rapporter
 • Prosjekt og byggeledelse
 • Skaderådgivning
 • Forvaltning av fast eiendom
 • Verditaksering

Andersen VerdiTakst AS, etablert 10 . oktober 2014 og ble skilt ut fra EiendomsRådgivning AS som eget takstforetak. 

 1. Vi leverer gode faglig prosjekter med høy kvalitet som har stor nytteverdi for kunden
 2. Vi skal gi tilbakemelding på faglige råd til kunden som ivaretar verdiene på en kostnadseffektiv metode
 3. Vi er en god samarbeidspartner i eiendomsmarkedet
 4. Vi leverer oppdraget etter sjekklister og innarbeidete rutiner
 5. Vi er oppdatert på lover og bransjeregler
 6. Vi har innarbeidet gode løsningsrutiner på hvert oppdrag.

-----------------------------------------------------------------------------