VERDI- OG LÅNETAKST

Priser gjelder fra 1.01.2018

TAKSTOPPDRAG MED FULL GJENNOMGANG AV BOLIG OG TOMT

Type bolig

Areal

Pris inkl mva

Leilighet

fra 50 m2

3840 *)

Leilighet

fra 50  til 100 m2

4700 *)

Enebolig/rekkehus

Mindre enn 100-150  m2

5500 *)

Enebolig/rekkehus

Fra 150  til 180 m2

6500 *)

 

 

 

 *) Kjøring til og fra tillegg med kr 8
Bompenger og parkering etter satser

pr km

 

TILSTANDSRAPPORT MED VERDI NS3600

Type bolig

Areal

Pris

Leilighet

fra 50 -100 m2

5 250

Leilighet

fra 100 til 180 m2

7 250

Enebolig

Mindre over 150 m2

9250

Enebolig

Fra   150 - 220 m2

9950

Tillegg for mer enn 2 våtrom

Pr rom

900

 

VÅTROMSRAPPORT TILSTANDSRAPPORT

Type bolig

 

Pris

KUN VÅTROM

PR TO VÅTROM

3500

Næringseiendommer

Type bolig

Timepris

Næring etter medgått tid

kr 1250, min 7250 for enkle bygg, areal opptil 600 m2

 

Landbrukseiendommer inntil 500 da konsesjonsfritt, innmark 35 da. 

Type bolig

Timepris

Landbruk etter medgått tid

kr 1250, min 12500 for enkle bygg, areal opptil 600 m2

 

Byggelånskontroll

Type bygg

Pris

Bolig

pr time kr 750 eks  mva.


KJØRING

Pr. Km, Pris: kr. 8,-