Hjem

  

Velkommen til vår hjemmeside
takstmann Øystein Andersen leverer takster og andre tjenester via Andersen VerdiTakst AS .
Øystein Andersen har praksis som takstmann siden 1983 og utført mange verdi og lånetakster på mange eiendommer på Vestlandet.

Vi er sertifisert av Norges TakseringsForbund innen følgende tjenester:


 • VERDITAKSERING NÆRING
 • · VERDITAKSERING BOLIG
 • · VERDITAKSERING AV DRIFTSTILBEHØR TIL FAST EIENDOM
 • · TILSTANDSRAPPORTERING BOLIG
 • · DNV GL BOLIGSALGSRAPPORT
 • · RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV) NÆRING
 • TEGOVA RESIDENSIAL VALUER (TRV) BOLIG
 •  SKADETAKSERING VED BRANN, VANN
 •  SKJØNN VED BRANN, VANNSKADE 
 • · NATURSKADE LANDBRUK
 • · NATURSKADE NORSK NATURSKADEPOOL


 • BESTILL TAKSTERINGSTJENESTER HER

  ELLER Tlf nr + 47 906 21 401


  Verditaksering 

  • Bolig
  • Næringseiendommer
  • Tomter og eiendomsprosjekter med godkjent reguleringsplan boligutbygging
  • Sakkyndig vurderinger
  Boligsalgsrapport etter NS3600
  • Bolig
  • Fritidsbolig

  Tilstandsrapport etter NS3424

  • Bolig
  • Fritidsbolig
  • Næringseiendommer

  Byggelånskontroll

  • Bolig
  • Næringsbygg
  • Boligprosjekter med leiligheter

  Overtagelsesforretning

  • Bolig
  • Næringsbygg

  Trenger De arkitekt eller rådgivende ingeniør

  Dette levere jeg via EiendomsRådgivning AS

  revpng e2dc0de3-c8bb-4d59-a101-4d79f7a4b045jpg 911f3d92-efdd-4ec1-9588-df5b8e6c1fa9pngenergimerkingpng