Andersen VerdiTakst AS

Vi setter pris på din eiendom

Hjem

  

Vi står gjerne til rådighet med fagkunnskap og erfaring

Vi leverer alt fra verditakst på bolig, næring og tilstandsrapport på boliger før salg eller vi kan lage vedlikeholdsplanlegging av din eiendom. I tilfelle du har fått skade på bygning ved brann eller trenger oss som skjønnsmann ved skjønn ved et forsikringsoppgjør, kan vi bistå og hjelpe dem i deres sak.Vi er sertifisert takstmann hos Norges TakseringsForbund. 
Fra 2. juni 2018 har Norges Takseringsforbund endret til merkevarenavnet Norsk Takst

Andersen VerdiTakst tilbyr følgende tjenester:

Verditaksering av ved salg, arv, skifte, grunnerverv

 • Bolig
 • Næringseiendommer
 • Tomter og eiendomsprosjekter med godkjent reguleringsplan boligutbygging
 • Sakkyndig vurderinger


Skadetaksering
 • Bygningsskade, vann, brann
 • Skjønn
 • Tingskade
Tilstandsrapport etter NS3424

 • Bolig
 • Fritidsbolig
 • Næringseiendommer

Byggelånskontroll

 • Bolig
 • Næringsbygg
 • Boligprosjekter med leiligheter


Overtagelsesforretning ved eierskifte bruktbolig og nybygg

 • Bolig
 • Næringsbygg

Trenger De arkitekt eller rådgivende ingeniør

Dette levere jeg via EiendomsRådgivning AS

revpng e2dc0de3-c8bb-4d59-a101-4d79f7a4b045jpg 911f3d92-efdd-4ec1-9588-df5b8e6c1fa9pngenergimerkingpngin4mopng35c964ad-73b4-46ff-ab24-8708ee9f69dapngteknapng